Laman Web Rasmi 
Pusat Sumber 
SMK Bandar Tun Hussein Onn 2

Utama

Organisasi

Perkhidmatan

Aktiviti

e-Artikel

19

Pengenalan

Pusat Sumber SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 merupakan pusat maklumat yang sangat penting terutama bagi institusi pengajian seperti sekolah. Pusat Sumber Sekolah (PSS) berfungsi sebagai pusat penyebaran dan pencarian maklumat yang membantu penggunanya, iaitu para pelajar dan guru dalam proses penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran. PSS menyediakan prasarana pembelajaran yang kondusif. PSS Bandar Tun Hussein Onn 2 bermatlamat meningkatkan pembudayaan ilmu dalam kalangan warga sekolah untuk memacu SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 ke arah kegemilangan.